International gruppe

Tilbud til udenlandske forældre med småbørn

Forældre skal være på barsel og kunne tale og forstå engelsk.

Datoer for vores gruppe:
Fredag kl. 10-12.
9/2, 8/3, 5/4, 17/5, 7/6 2024.

International gruppe datoer

Sundhedsretningslinjer for forældre med små børn:
Ny i et fremmed land.


Kontakt for yderligere information sundhedsplejerske/sygeplejerske

Betina Nyby , Mobil 24 79 10 69,  betinanyby@roskilde.dk

Pjece om "Mad og måltider til småbørn" på forskellige sprog :
Engelsk
Arabisk
Farsi
Polsk