Tvillingegrupper

Tilbydes til familier med tvillinger.

  • Gruppen vil oftest være på 3-5 forældre med børn.
  • Sundhedsplejersken deltager de første gange, og opfordrer derefter gruppen til selv at mødes.
  • Så længe du går i gruppe, vil hjemmebesøg som oftest udgå. 

Ideen er: 

  • at få kontakt til forældre med børn i samme alder.
  • at drøfte aktuelle emner og problemer, som hver især måtte have, samt hvad der kan være aktuelt for barnets udvikling.

Læs mere:

Tvillinger - uafhængig information for og om tvillinger