Graviditetsbesøg

Til jer, der venter barn

Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg efter henvisning fra jordemoder, praktiserende læge eller sagsbehandler.

Hvis I har nogle problemstillinger, som I ønsker at drøfte med sundhedsplejersken inden fødslen, er I velkomne til at kontakte os og aftale nærmere.

 


Fra Sundhedsstyrelsen:
Graviditet, fødsel, barselstid - til kommende forældre.
Sunde vaner før, under og efter graviditet

Se mere om graviditet på sundhed.dk