Graviditetsbesøg

Til jer, der venter barn

Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg efter henvisning fra jordemoder, praktiserende læge eller sagsbehandler.

Hvis I har nogle problemstillinger, som I ønsker at drøfte med sundhedsplejersken inden fødslen, er I velkomne til at kontakte os og aftale nærmere.

 


Pjecer fra Sundhedsstyrelsen:
Barn i vente: Graviditet, fødsel, barselstid - til kommende forældre.
Sunde vaner før, under og efter graviditet

Gravid - mens vi venter Komiteen for Sundhedsoplysning og jordemoderforeningen.

Se mere om graviditet på sundhed.dk