Skolesundhedspleje

Tilbud til skolebørn

Sundhedsplejen har en række aktiviteter på de forskellige klassetrin.

I starten af skoleforløbet ligger en indskolingsundersøgelse og ved slutningen gennemføres en udskolingssamtale.

Vi tilrettelægger den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved tre forskellige former for aktiviteter:

  • Sundhedssamtaler om fx. trivsel, fritidsaktiviteter, måltider og sunde vaner.
  • Undersøgelser som høreprøve, synsprøve, måling af højde og vægt.
  • Sundhedspædagogiske aktiviteter som fx. undervisning i hygiejne og pubertet afhængig af klassetrin.

Hvis vi finder problemstillinger, der kræver lægelig vurdering, henviser vi til egen læge, øjenlæge eller øre-næse-halslæge - og altid i samarbejde med forældrene.

 

Pjece om om Sundhedspleje på skolen

Spørgeskema til forældre i indskolingen

Informationspjece og spørgeskema udleveres af sundhedsplejersken.

Hjælp til børn og unge med overvægt

Livsstilsbesøg  

Klinik for børn og unge med overvægt